Logo ESIC

Welkom op de webstek van

ESIC

Europees Studie- en Informatiecentrum

te Antwerpen.

Met deze website wil ESIC informatie geven over de Europese integratie en bijdragen tot het debat over de verdere toekomst van Europa en meer in het bijzonder van de Europese Unie. Deze webstek komt mede tot stand met de steun van het provinciebestuur Antwerpen.

De website bestaat uit vijf delen:

Uw vragen, bemerkingen en kritiek zijn welkom !

U kan ons steeds mailen, schrijven of telefoneren. >>>

 

Met de steun van: