BELANGRIJKE DATA VOOR EUROPA

juni 1941

Manifest van Ventotene - Spinelli/Rossi

09/05/1950

Verklaring en oproep van Robert Schuman

1962

Start van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

1 januari 1973

Toetreding van het Verenigd Koninkrijk tot de EEG

14/02/1984

Goedkeuring in het Europees Parlement van het ontwerpverdrag dat de Europese Unie instelt - geïnspireerd door A. Spinelli - werd door de lidstaten niet besproken.

23/05/1986

Altiero Spinelli overlijdt

21/05/1992

Habitatrichtlijn en milieufinancieringsprogramma LIFE in werking

01/05/2004

Grote uitbreiding of 'big bang' naar Centraal en Midden-Europa

01/12/2009

Verdrag van Lissabon in werking

1 april 2012

Invoegetreding van het Europees burgerinitiatief

3/12/2012

Europese six-pack treedt in werking

16/01/2012

Oprichting van een Internationaal financieel tribunaal (Den Haag)

30/01/2012

'Six pack' geformaliseerd in een intergouvernementeel verdrag met EU-25, buiten de Unie-verdragen

01/03/2012

Verdrag voor de budgettaire unie geparafeerd door 25 Staatshoofden en regeringsleiders van de EU
(dit Verdrag plaatst zich buiten de Unieverdragen)

 

 

(23/01/2013)