CIJFERS

Amerikaanse schuldenberg

Volgens de blog The Economic Collapse draagt elk gezin in de VS een schuld van 683.000 dollar (overheidsschuld en privé schulden samen).

Armoede in EU

Een op tien EU-burgers is werkloos. Een op zes loopt het risico in armoede terecht te komen, of ongeveer 120 miljoen mensen. Over tien jaar wil men dit cijfer tot 100 miljoen verminderen. Armoedebestrijding is een nationale of regionale bevoegdheid. (08/2012)

BBP EU

Het gecombineerde bbp van de EU bedraagt 13,9 triljoen euro (07/2012).

Belangrijke data voor Europa (nieuw, onder Actualiteit)

13/12/2011 Six-pack wetgeving treedt in voege
09/2010 Spinelli groep opgericht door een groep Europese federalisten

Bevolking EU

Volgens Eurostat zal de bevolking in de EU-27 toenemen van 501 miljoen in 2011 tot 528 miljoen in 2040. Het aandeel van ouderen boven 65 jaar zal stijgen van 17% naar 30% in 2060. Ouderen ouder dan 80 zullen van 5% in 2010 toenemen tot 12% in 2060. De Europese bevolking zal in 2050 nog 5% bedragen van de wereldbevolking tegen 15% in 1950.

Bevolking van buitenlandse origine

Op 1/01/2008 leefden in de 27 lidstaten van de EU 30,8 miljoen mensen van buitenlandse origine, wat neerkomt op een totaal van 6,2% op een totaal van bijna 500 miljoen inwoners. In absolute cijfers leven de grootste groepen vreemdelingen in Duitsland: 7,3 miljoen, Spanje: 5,3 miljoen, VK: 4 miljoen, Frankrijk; 3,7 miljoen, Italië 3,4 miljoen en België: 971 000. Van de 30,8 miljoen is 11,3 miljoen afkomstig van een andere lidstaat. Van de overige 19,5 miljoen komt 6 miljoen uit een ander Europees land, 4,7 miljoen uit Afrika, 3,7 uit Azië en 3,2 miljoen uit Amerika. De grootste groepen vreemdelingen in de EU-27 zijn Turken (2,4 miljoen), Marokkanen (1,73 miljoen) en Roemenen (1,68 miljoen).

BRICS-landen

De vijf landen tellen samen 40% van de wereldbevolking, zijn goed voor 18% van de wereldhandel en staan in voor 45% van de wereldwijde economische groei. (De Standaard - 14/04/2011)
Het IMF berekende dat de groeilanden in 2011 tellen voor 48% van het ww bbp. Dat betekent dat ze in 2013 zullen instaan voor meer dan 50% van de ww productie.
De vijf BRICS-landen zijn goed voor 21% van de wereldeconomie. De BRICS hebben samen voor 4.4000 miljard dollar buitenlandse reserves. De onderlinge handel tussen de BRICS-landen bedroeg in 2012 282 miljard dollar, tegen 27 miljard tien jaar eerder. 43% van de wereldbevolking leeft in de BRICS-landen. (De Tijd - 27/03/2013)

Britse handel

Meer dan 40% van de Britse handel gebeurt met de eurozone, goed voor 3 miljoen banen. (De Standaard - 10/12/2011)

Bruto binnenland product (wereldwijd bbp)

De EU is de grootste economie ter wereld met 18% (2010)
Het bbp van de eurozone is vier maal groter dan dat van China (2009)
Het bbp van de EU bedraagt nu minder dan 25% van het wereld bbp

China is grootste handelsnatie

China heeft in 2012 de titel van grootste handelsnatie afgepakt van de VS. De Amerikaanse import en export vertegenwoordigde in 2012 3820 miljard dollar, terwijl de Chinezen voor 3870 miljard dollar in- en uitvoerden. (De Standaard - 10/02/2013)

Chinees bbp

Het Chinese bbp was in 2011 goed voor 10% van het wereldwijde bbp (of een
equivalent van 7.600 miljard dollar), in 2002 was dat 4,4% of een equivalent
van 1900 miljard dollar. (De Tijd - 7/11/2012)

Chinese groei

Geert Noels, Econopolis, zegt dat de Chinese groei met 7,5 procent een
mythe is. De groei bedraagt maximaal 0 tot 5 procent. (De Tijd - 5/10/2012)

Cloud computing

De Europese Commissie raamt dat tegen 2020 cloud computing 2,5 miljoen nieuwe jobs kan opleveren en het bbp van de EU kan doen stijgen met 160 miljard euro (circa 1%). (CenD 28/09/2012)

CO2-uitstoot van China

De uitstoot van koolstofdioxide (CO2) per inwoner was in 2011 in China en Europa gelijkaardig. China tekende in 2011 voor bijna 30 procent van de totale CO2-uitstoot en is daarmee de grootste vervuiler ter wereld op dat vlak (de wereldwijde uitstoot is 34 miljard ton). Gemiddeld bedraagt de stijging over de voorbije tien jaar 2,7%. In de OESO-landen is die wel gedaald (deels te wijten aan de recessie). (De Tijd - 19/07/2012)

Directe buitenlandse investeringen

In het Engels: Foreign direct investments (FDI)
Bedragen wereldwijd maar 9% van alle investeringen

Energieverbruik

Het energieverbruik in de EU bedraagt 4 ton equivalent petroleum per bewoner, tegen 1 ton in China en 8 ton in de VS. De EU hoort tot de besten op het vlak van energie-efficiëntie, hernieuwbare energie en eco-innovaties, waaronder waterzuivering en afvalrecuperatie. (8/2012)

Europa in de wereld

Economisch vertegenwoordigt de EU 28% van het bbp van de wereld (de VS = 26%, China en Japan elk 9%). Met 40% van de wereldhandel is de EU sedert lang nummer één.

EU en VS samen

Samen vertegenwoordigen ze 54% van de wereldwijde bbp en ruwweg 80% van de humanitaire hulp De dollar en de euro tellen voor 90% van de wisselreserves in de wereld.

Europese ambtenaren

De Europese Commissie telt 32.000 ambtenaren. Er wordt niet bij gezegd of dit enkel statutaire ambtenaren zijn of dat contractuelen inbegrepen zijn.

Eurozone

17 lidstaten, 325 miljoen inwoners, een economie van 9.200 miljard euro, een totale schuld van 87% van het bbp en een gemiddeld tekort van 4,4%. (De Tijd - 25/08/2011)

Faillissementen in Europa

Tijdens de recente crisis zijn in Europa jaarlijks 200.000 bedrijven failliet
gegaan. Dat zijn er dagelijks 600. Die faillissementen kosten jaarlijks 1,7
miljoen jobs. (De Tijd 13/12/2012)

Fiscal cliff (in de VS)

Het begrotingstekort in de VS komt in 2012 uit op 7% van de bbp.
De staatsschuld van VS (som van alle tekorten) loopt op tot 100% v/h bbp.

Fiscale paradijzen

32.000 miljard dollar is het bedrag dat verborgen zou zijn in fiscale paradijzen. Dat is evenveel als het bbp van de VS en Japan samen. (De Tijd - jve - 5/04/2013)

Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB)

Het GLB is voor 2010 goed voor 56 miljard euro of 42% van de begroting. De 12 landen die de EU in 2004 en 2007 vervoegden vergrootten het landbouwareaal met 40%, terwijl de productie voor de meeste producten slechts met 10 tot 20% steeg.

Globalisering

Migratie: slechts 3% van de wereldbevolking leeft niet in land van oorsprong Studies: slechts 2% van alle studenten, studeert in het buitenland Communicatie: slechts 2%van alle telefoongesprekken is grensoverschrijdend, slechts 18% van alle internetverkeer is internationaal Pers: 95% van alle burgers raadpleegt nieuws gebracht door nationale media (New Europe - R. Niemeyer - 4/09/2011)

Handel EU-Rusland

In 2000: 46,8 miljard euro of 48,4% van de totale Russische export In 2010: 216 miljard euro of 49% van de totale Russische export (European Voice - 26/05/2011)

Hernieuwbare energie

Wordt tegen 2015 de tweede belangrijkste energiebron. De productie van elektriciteit komt als derde. Steenkool blijft nummer een. (De Tijd - 13/11/2012)

Illegalen in de EU

Europa wil de instroom van mensen zonder papieren strenger aanpakken. Europa wil af van 8 miljoen illegalen (2010).

Internationale handel

De EU neemt 24% van de internationale handel voor haar rekening (2010).

Internationale investeringen

De EU neemt 30% van de internationale investeringen voor haar rekening (2010).

Jobverlies in de EU in 2012

Eurostat maakte bekend dat in 2012 één miljoen banen verloren gingen in de eurozone (De Standaard - 15/03/2013) In januari 2013 kwamen er 220.000 werklozen bij. In de 27-lidstaten zaten begin 2013 26,2 miljoen mensen zonder werk, of 10,8 %. In de eurozone is 11,9% van de beroepsbevolking werkloos. Hier verloren 220.000 mensen hun baan in januari 2013. (De Tijd - 2/03/2013)

Kinderarbeid

Wereldwijd moeten 215 miljoen kinderen gaan werken. Ruim de helft van hen, 115 miljoen verricht zelfs gevaarlijk of ongezond werk (2010).

Mercosur

Economisch samenwerkingsakkoord tussen een aantal Zuid-Amerikaanse landen, w.o. Brazilië, Argentinië, Uruguay en Paraguay.

Migratiewens

Volgens Gallup zouden 1,1 miljard mensen graag tijdelijk verhuizen naar een ander land in de hoop beter werk te vinden. Nog eens 630 miljoen mensen zouden graag voorgoed naar het buitenland trekken. (24/03/2012)

Militaire uitgaven

Militaire uitgaven in % van bbp. Albanië, Frankrijk, Griekenland, het VK en de VS besteden 2% of meer van hun bbp aan landsverdediging. Litouwen beneden 0,9%, Letland 1%, Polen: 1,9, Estland: 1,8%. Rusland's uitgaven: 44 miljard euro voor 2011 of 2,9% van zijn bbp. Wordt 3,3% in 2013. Duitsland: 35 miljard euro in 2011.

Migratie infra-EU

Ongeveer 12 miljoen Europese burgers leven in een andere lidstaat dan hun land van oorsprong. De grootste verhuizers zijn: Roemenen 2 miljoen, Polen 1,5 miljoen, Italianen: 1,3 miljoen, Portugal 1 miljoen. Als voornaamste bestemmingen zijn er; Duitsland; 2,5 miljoen, Spanje 2,3 miljoen, VK 1,6 miljoen, Frankrijk 1,3 miljoen en Italië 1 miljoen.

Ontwikkelingshulp

De EU en de lidstaten van EU dragen bij tot ongeveer 60% van alle hulpprogramma's voor de derde wereld. De Europese Commissie neemt hiervan 11% voor haar rekening

Pensioenfondsen

In Nederland, Noorwegen en Australië kunnen pensioenfondsen de financiering van de pensioenen 30 jaar lang waarborgen. In België is dat amper 7 maanden.

Relatieve welvaart

De rijkste lidstaat, Luxemburg is in 2011 7 maal rijker dan de armste, Roemenië.

Reservemunten in de wereld

De US-dollar is voor ongeveer 64%, de euro voor 24% en het Pond sterling voor 4% reservemunt in de wereld (midden 2011)

Schaduwfondsen

Blackrock verwacht dat de markt van schaduwfondsen tegen 2022 2.000 miljard dollar groot kan zijn.

Schalieoliewinning in de VS

Het IEA ziet de winning van schalieolie in de VS toenemen van zowat 1 miljoen vaten per dag, midden 2012, tot 3,2 miljoen vaten in 2025. (De Tijd - 13/11/2012)

Schuldberg

Welke landen torsen de hoogste schuldberg in 2010 in % van bbp?
Japan: 226, Griekenland: 155, Italië: 120, België: 98%. (De Tijd - 30/07/2011)

Schuldenlast (absolute - )

De BIB berekende dat de absolute schuldenlast van overheden, bedrijven en particulieren in het Westen de jongste 30 jaar na inflatie verviervoudigde en in percent van het totale bbp ruim verdubbelde. (oktober 2011)

Staatsinvesteringsfondsen

Het vermogen van de (59 grootste) staatsinvesteringsfondsen steeg boven de 5000 miljard dollar (3850 miljard euro). Dat is vooral te danken aan de stijging de olie- en grondstoffenprijzen. (studie van het onderzoeksbureau Sovereign Wealth Fund)

Tekort aan arbeidskrachten in Europa

Als gevolg van de demografische ontwikkeling zal er tegen 2050 een tekort van 35 miljoen arbeidskrachten zijn in Europa. Dit cijfer plaatst zich in de context van het EU-2020-objectief om tegen dan 75% van de beschikbare
actieve bevolking aan het werk te hebben. Over 40 jaar zou het aantal werkenden in België met één miljoen krimpen. In Duitsland met 13 miljoen.

Transatlantische handel (EU-VS)

De transatlantische economie genereert 5 triljoen dollar (duizend miljard) aan handel per jaar en zet 14 miljoen mensen aan het werk aan beide zijden van de Oceaan. De ECIPE-denktank raamde dat een VS-EU zero-tarief
overeenkomst voor goederen alleen al, het EU bbp met 0,48% en met 1,48% voor de VS zou doen toenemen. Voor de VS betekent dat 53 miljard dollar extra export.
Een Zweedse studie berekende het potentieel van de vrijmaking van de handel tussen de VS en de EU. Bij een volledige tariefliberalisering en 25% minder non-tarifaire hindernissen stijgen kan de handel met 20% stijgen of 39 miljard euro voor de VS-export en 23 miljard euro voor de EU-export naar de VS. De wereldhandel zou stijgen met 0,5% of 67 miljard euro. (European Voice - E. Björling - 24/01/2013)
De VS en de EU vertegenwoordigen 47% van het wereldwijde bbp, een derde van de wereldwijde handelsstromen en 2 miljard euro handel per dag (in beide richtingen samen). (De Tijd - 14/02/2013)

Transpacific Partnership

Is een idee van de Amerikaanse president Obama. De VS, Japan, Canada en Mexico willen samen een vrijhandelszone oprichten (de grootste ter wereld). (november 2011)

Transporteconomie EU

De transportindustrie stelt ongeveer 10 miljoen personen tewerk of ongeveer 5% van de totale tewerkstelling. Logistiek, of transport en opslag staan gelijk met 10 tot 15% van de productiekosten. In de gezinsbestedingen vertegenwoordigt transport 13,2%. (Europese Commissie - 04/2011)

Transportsector

Telt voor 32% van de energieconsumptie in de EU. Kan, als sector, de tweede grootste bijdrage leveren (na gebouwen) tot de 20% stijging van de energie efficiëntie tegen 2020.00

Verjaardagen

Dertig jaar geleden (16/3/1979) overleed Jean Monnet, medestichter en bezieler van het Europese project; 50 jaar (19/3/58) Europees Parlement (dat aanvankelijk de naam droeg van Europese Parlementaire Vergadering en enkel een raadgevende functie had tot in juni 1979), 50 jaar Verdrag van Rome (oprichting Gemeenschappelijke markt) (25/3/1957), 50 jaar Europees Hof van Justitie (4/12/1952), 50 jaar Europese Commissie (16/01/1958), 50 jaar Europees Economisch en Sociaal Comité (19/05/1958).

Visserij wereldwijd

540 miljoen mensen zijn afhankelijk van visserij (vissers en arbeiders in visfabrieken). Volgens de FAO zitten we aan een wereldgemiddelde van ruim 17 kg geconsumeerde vis p.p. (2008). De wereldproductie bedroeg in 2009 meer dan 144 miljoen ton. 84% van al die vis is voor menselijke consumptie. De vangsten op de wereldzeeën bleven de voorbije tien jaar min of meer stabiel op ongeveer 90 miljoen ton. De grote groei zit in de opbrengst van gekweekte vis. (De Tijd - ER - 24/04/2012)

Voedseloogst en distributie in India

Door onvoldoende koude opslagcapaciteit en allerlei flessenhalzen in de distributie, gaat in India jaarlijks tot 40% van de oogst verloren door verrotting. (De Tijd - 22/05/2012)

Voedselproductie

Volgens de VN-landbouworganisatie FAO gaat elk jaar wereldwijd 1,3 miljard ton van het geproduceerde voedsel verloren. De wereldbevolking groeit tegen 2050 tot 9 à 10 miljard mensen. Om die te kunnen voeden, moet de landbouwproductie op wereldvlak 70% toenemen, in de ontwikkelingslanden is een verdubbeling nodig. Vandaag lijden net geen miljard mensen honger, zowat 16% van de wereldbevolking.

Vergrijzing en tewerkstelling

Tussen 2011 en 2020 gaan in Europa 72 miljoen mensen met pensioen. Om hen te vervangen en om nieuwe jobs in te vullen zijn 80 miljoen mensen nodig. Daar staat tegenover dat Europa zo'n 23 miljoen werklozen telt (in 2020).

VS: verwerkende nijverheid

De voorbije tien jaar daalde het aantal jobs in de verwerkende nijverheid in de VS van 18 naar 12 miljoen. (De Tijd - 4/10/2012)

Wereldbevolking

De VN voorspelden 9 miljard mensen tegen 2050, met daarna een nivellering. Nu is er sprake van aangehouden groei, om eind deze eeuw uit te komen op minstens 10 miljard. (14/05/2011) Op 31 oktober 2011 telde de wereldbevolking 7 miljard mensen.

Wereldhandel

De Wereldhandelsorganisatie verlaagde de verwachting voor de groei van de internationale handel in 2013 naar 3,3 %. Eerder werd voor dit jaar nog gerekend op een groei met 4,5 %. De WHO waarschuwde in een toelichting dat 2013 nog slechter kan worden dan nu wordt voorzien. (De Standaard - 10/04/2013)

Wereldolie- en gasproductie in 2035

Het Internationaal energieagentschap voorspelt tegen 2035 een olieproductie van 99 miljoen vaten per dag tegen 87 miljoen vaten in 2010. De aardgasproductie zal tussen 2009 en 2035 met 65% toenemen tot 5.100 miljard kubieke meter per jaar. (11/2011)

Wereldwijde werkloosheid

Volgens de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) telt de wereld 205 miljoen werklozen, waarvan 80 miljoen jongeren. (De Tijd - 03/06/2011)

Wereldwijde financiële transacties

Het volume van de wereldwijde financiële transacties is heden 73,5 maal groter dan de waarde van de wereldwijde productie. Sedert 1990 steeg die verhouding 15,3 keer. (T. Niemeyer - 12/2011)

Werkloosheid in de EU

In een jaar tijd zijn er ruim 2 miljoen werklozen bijgekomen. In oktober 2012 zaten daardoor 18,7 miljoen mensen zonder werk. 6 miljoen jobs gingen verloren sinds 2008.

 

(04/10/2013)