Documenten

Coudenhove-Kalergi,
Paneuropees Manifest, 1924

"Voor Europa klopt het noodlot aan de deur! In de fabrieken van heel Europa worden elke dag wapens vervaardigd die bedoeld zijn om de mannen van Europa om te brengen en in de Europese laboratoria worden giftstoffen geproduceerd die voorbestemd zijn om de vrouwen en kinderen van Europa uit te roeien.

Met een onbegrijpelijke lichtzinnigheid speelt Europa met zijn lot, met een onbegrijpelijke oogverblinding weigert het te zien wat op komst is, met een onbegrijpelijke passiviteit laat het zich voortstuwen naar de ergste rampen die ooit een continent hebben bedreigd.

Het enige heil berust in een Paneuropa, in de vereniging van alle democratische Staten van het continent en in een internationale politieke en economische groepering.

Indien dit Paneuropa tot stand komt, als een gelijkberechtigde wereldmacht, zal het met Amerika, Groot-Brittannië, Rusland en het Verre Oosten een nieuwe Volkenbond kunnen vormen, waarbinnen geen enkel deel van de wereld nog inmenging van anderen in zijn zaken zou moeten vrezen.

… Zonder een duurzame vrede in Europa blijft iedere Europese douaneunie onmogelijk. Zo lang elke Staat leeft in de voortdurende angst voor zijn buren, moet hij in oorlogstijd zelfstandig in zijn levensonderhoud voorzien, als ging het om een belegerde plaats. Daartoe behoeft het nationale industrieën en douaneafscherming. Enkel een systeem van verplichte arbitrage in de plaats van het voortbestaan van oorlogrisicos zou de weg kunnen openen naar de afschaffing van de douanegrenzen en de Europese vrijhandel.

… De gemeenschap van belangen baant de weg die leidt naar een politieke Gemeenschap.

Waaruit bestaat het Europees probleem? Ziehier: 'Is het mogelijk dat op het kleine Europese schiereiland 25 Staten naast elkaar leven in een internationale anarchie, zonder dat zo'n situatie naar de ergste politieke, economische en culturele katastroof leidt?'

De toekomst van Europa hangt af van het antwoord dat op deze vraag zal gegeven worden. Die toekomst ligt dus in de handen van de Europeanen. Vermits we in democratische Staten leven, zijn we medeverantwoordelijk voor de politiek van onze regeringen. We hebben het recht niet ons tot kritiek te beperken, we hebben de plicht bij te dragen tot de uitbouw van ons politieke lot.

Indien de volken van Europa dat wensen, zal Paneuropa tot stand komen. Daartoe volstaat het dat men zijn stem ontzegt aan alle kandidaten en partijen waarvan het programma anti-Europees is.

Men kan er niet genoeg van krijgen om deze eenvoudige waarheid te verkondigen: een verdeeld Europa leidt naar oorlog, verdrukking, ellende; een verenigd Europa leidt naar vrede en welvaart !

Redt Europa en zijn kinderen !"