Documenten

Ontwerp van Verklaring van de weerstandsbewegingen,
Genève 1944

"De ondertekenaars bevestigen dat het leven van de volken die ze vertegenwoordigen moet worden gegrondvest op de eerbied voor de persoon, de veiligheid, de sociale rechtvaardigheid, het volledig gebruik van de economische rijkdom voor het geheel van de samenleving en de autonome ontwikkeling van het nationale leven. Deze doeleinden kunnen alleen maar worden verwezenlijkt indien de verschillende landen van de wereld het dogma van de absolute staatssoevereiniteit opgeven en zich integreren in een enkele federale organisatie."