Geschiedenis

• Van Rome naar Den Haag,
19 eeuwen Europese "eenwording">>>

• De Europese integratie sinds 1950,
een beknopt overzicht >>>

Een uitstekende bron voor informatie en documentatie over de geschiedenis van de Europese integratie en de Europese Unie is de European NAvigator ENA.

Het is een vrij via internet toegankelijke kennisdatabank die bijzonder veel documenten, foto's, filmbeelden, geluidsfragmenten en ook cartoons bevat die thematisch en chronologisch zijn geordend.

De documenten worden in de oorspronkelijke taal en in vertaling (vooral Frans en Engels) aangeboden. De databank wordt voortdurend aangevuld met nieuw multimediamateriaal.


Het is een project van het Luxemburgse Centre Virtuel de la Connaissance sur l'Europe.
http://www.ena.lu