Activiteiten

ESIC biedt een ruime waaier van diensten aan:


ESIC organiseert lezingen en debatten. Het onderhoudt nauwe contacten met de informatiediensten van de Europese instellingen en met Europese studie- en vormingscentra.

De meerdaagse vormingsprogramma's die ESIC organiseert, worden op maat van de groep geïnteresseerden samengesteld. Daarbij wordt rekening gehouden met hun opleiding of professionele achtergrond, met de kennis en inzichten die de deelnemers reeds hebben opgedaan en met hun specifieke verwachtingen. De groepen kiezen zelf het thema dat zij graag behandeld willen zien. ESIC werkt dan in onderling overleg een programma uit, doet beroep op medewerking van deskundige sprekers, regelt de bezoeken aan de Europese instellingen en zorgt voor begeleiding en accomodatie.