Wat is ESIC

Het Europees Studie- en Informatiecentrum (ESIC) is een onafhankelijke en pluralistische vereniging zonder winstoogmerk die als doel heeft het verrichten en bevorderen van studiewerk en het verstrekken van informatie over de Europese integratie en de internationale betrekkingen.

Met zijn initiatieven beoogt ESIC de idee van de Europese integratie te versterken en de mensen meer te betrekken bij de ontwikkelingen die zich op het Europese vlak voordoen.

Het centrum wil vooral het inzicht in de politieke en praktische ontwikkelingen binnen de Europese Unie verdiepen. Het wil laten zien wat die ontwikkelingen concreet betekenen, niet alleen op professioneel gebied maar ook in het leven van elke dag. Zo wil het centrum mee de kloof dichten die er kennelijk nog bestaat tussen de Europese Unie en haar burgers en bijdragen tot de ontwikkeling van een Europees burgerschapsgevoel.